อบรมพัฒนานักเรียนแกนนำ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์กิจกรรมเยาวชน ค่ายผิน แจ่มวิชาสอน

5,163 22 มิถุนายน 57

อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.พิษณุโลก

วันที่ 12 กันยายน 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

5,251 12 กันยายน 57

อบรมครูวิทยากร ภาคเหนือ

วันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูสู่การเป็นวิทยากรเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่

4,985 15 มิถุนายน 57

อบรมครูวิทยากร ภาคอีสาน

วันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูสู่การเป็นวิทยากรเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนอินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

5,151 8 มิถุนายน 57

อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.นนทบุรี

วันที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. - 15.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดนนทบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

5,330 6 กันยายน 57

อบรมนักเรียนแกนนำ จ.ชลบุรี

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2557 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวม 7 โรงเรียน กว่า 40 คน ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

4,927 25 พฤษภาคม 57

อบรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ สพป.สงขลา เขต 1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดสงขลา จัดอบรมเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ สพป.สงขลา เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

4,890 23 พฤษภาคม 57

อบรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ สพป.สงขลา เขต 2

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดสงขลา จัดอบรมเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ สพป.สงขลา เขต 2 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา อ.เมือง จ.สงขลา

5,012 22 พฤษภาคม 57

อบรมครู พื้นที่ สพป.ชลบุรี เขต 1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่ สพป.ชลบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

5,061 8 พฤษภาคม 57

ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน หน่วยงานด้านสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือในการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

4,925 1 พฤษภาคม 57

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์สุขภาวะ สสส.

วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ศูนย์เรียนรู้ พลังความรู้...สู่พลังสุขภาวะ" จัดโดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

5,485 3 เมษายน 57

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2

วันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

5,384 2 เมษายน 57

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว