ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.สงขลา

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

6,882 9 ธันวาคม 57

ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.พิษณุโลก

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

6,457 1 ธันวาคม 57

ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.ชลบุรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 จัดประชุมติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

7,349 25 พฤศจิกายน 57

ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

6,967 23 พฤศจิกายน 57

ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.เชียงใหม่

วันที่ 14 พ.ย.2557 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7,256 14 พฤศจิกายน 57

อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงราย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงราย จัดอบรมพัฒนาสักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

7,314 22 พฤศจิกายน 57

อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.ระยอง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดระยอง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

7,379 8 พฤศจิกายน 57

อบรมขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะทำงานเครือข่ายครูโคราชเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่สู่โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

7,230 7 ตุลาคม 57

อบรมพัฒนานักเรียนแกนนำ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์กิจกรรมเยาวชน ค่ายผิน แจ่มวิชาสอน

7,198 22 มิถุนายน 57

อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.พิษณุโลก

วันที่ 12 กันยายน 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

7,195 12 กันยายน 57

อบรมครูวิทยากร ภาคเหนือ

วันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูสู่การเป็นวิทยากรเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่

6,946 15 มิถุนายน 57

อบรมครูวิทยากร ภาคอีสาน

วันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูสู่การเป็นวิทยากรเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนอินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

7,299 8 มิถุนายน 57

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว