อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.นนทบุรี

วันที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. - 15.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดนนทบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

7,273 6 กันยายน 57

อบรมนักเรียนแกนนำ จ.ชลบุรี

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2557 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวม 7 โรงเรียน กว่า 40 คน ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

6,759 25 พฤษภาคม 57

อบรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ สพป.สงขลา เขต 1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดสงขลา จัดอบรมเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ สพป.สงขลา เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

7,027 23 พฤษภาคม 57

อบรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ สพป.สงขลา เขต 2

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดสงขลา จัดอบรมเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ สพป.สงขลา เขต 2 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา อ.เมือง จ.สงขลา

7,116 22 พฤษภาคม 57

อบรมครู พื้นที่ สพป.ชลบุรี เขต 1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่ สพป.ชลบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

7,109 8 พฤษภาคม 57

ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน หน่วยงานด้านสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือในการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

7,048 1 พฤษภาคม 57

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์สุขภาวะ สสส.

วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ศูนย์เรียนรู้ พลังความรู้...สู่พลังสุขภาวะ" จัดโดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

7,743 3 เมษายน 57

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2

วันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

7,638 2 เมษายน 57

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1

วันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

7,359 1 เมษายน 57

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี-อำนาจเจริญ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าร่วมประชุม

7,644 29 มีนาคม 57

อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และ 6

วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และ 6 (อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ.อมก๋อย อ.จอมทอง อ.แม่แจ่ม และ อ.กัลยาณิวัฒนา)

6,687 28 มีนาคม 57

อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

6,876 26 มีนาคม 57

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว