โรงเรียนอนุบาลอัจฉราประกาศโรงเรียนปลอดบุหรี่100%

วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นางทิพวรรณ อินทรสถาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอัจฉรา นายอัครเดช อินทรสถาพร รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้ร่วมมือกับผู้ปกครอง ประกาศเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่100% และจะดำเนินการขยายผลสู่บ้านปลอดบุหรี่ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐