พัฒนาครูแกนนำโรงเรียนปลอดบุหรี่ ภาคใต้

 

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเพื่อขับเคลื่อนงาน"โรงเรียนปลอดบุหรี่"พื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ พังงา กระบี่ ตรัง ปัตตานี นราธิวาส ณ ห้อง Peacehall โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กระบี่โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรครู เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและผลักดันให้เกิดโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดได้