อบรมเยาวชน Gen Z ภาคกลาง

 

เมื่อวันที่ 2-3 ก.ค. 2559 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ Gen Z ขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ม.ปลาย ของโรงเรียนในจังหวัดนครนายก นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี รวมกว่า 100 คน ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม