มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. จัดงาน Smoke-free school Innovation 2020 และก้าวต่อไปเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยที่โรงเรียนที่ร่วมพัฒนานวัตกรรมฯ  ทั้งหมด 39 แห่ง  และมี 15 แห่ง ได้รับรางวัลดีเด่น เช่น นวัตกรรมของโรงเรียนบ้านลาดบัวขาว จ.นครราชสีมา  โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา จ.นครราชสีมา  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  และโรงเรียนพนาศึกษา จ.อำนาจเจริญ เป็นต้น