อบรมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ (ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา) ในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 จุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ (ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา) ในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมบายาสิตา มข. อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีนายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนแกนนำจาก 39 โรงเรียนจำนวน 78 คน ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษา 38 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 40 คน มีการทำแบบทดสอบความรู้เรื่องบุหรี่ก่อน-หลังเรียน โดยมีพี่นักเรียนแกนนำ Gen Z strong : ไม่สูบ เป็นวิทยากรประจำฐาน Workshop เรื่องบุหรี่ทั้ง 5 ฐาน ได้แก่ ควันบุหรี่มีอะไรใครอยากรู้ยกมือขึ้น หมาป่าในคราบลูกแกะ ต่อติดจิ๊กซอว์รู้พิษภัยบุหรี่ กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่และกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า และปฏิบัติการทำโรงเรียนให้ปลอดบุหรี่ 100% พร้อมรับสื่อรณรงค์ทั้งสติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ แผ่นพับไปเป็นอาวุธเพิ่มเติมด้วย