ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ประจำปีการศึกษา 2564 พื้นที่กรุงเทพฯ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 #เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ #มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดงานเวทีเชิดชูเกียรติ 10 โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ พื้นที่กรุงเทพฯ ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย (เขตราชเทวี กรุงเทพฯ) โดยมีนางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ในฐานะตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่ 10 โรงเรียนทั้งจากสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดปากบ่อ, โรงเรียนวัดพระเชตุพน, โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี, โรงเรียนวัดอัมพวา และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม, โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ, โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์, โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม และโรงเรียนทวีธาภิเศก