ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จ.เชียงราย-พะเยา

วันที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย - พะเยา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน 67 คน ณ ห้องประชุมโรงแรม TEAK GARDENS RESORT อ.เมือง จ.เชียงราย 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/1qfPGA6