อบรมครูสู่การเป็นวิทยากร (ภาคกลางและตะวันออก)

วันที่ 14-16 มีนาคม 2557 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูสู่การเป็นวิทยากรเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพฯ ชลบุรี และระยอง เข้าร่วมอบรม ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/1qfK2xU