เลิกสูบบุหรี่ power point
สื่อรณรงค์ : เลิกสูบบุหรี่
power point การช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่
ประเภทสื่อ :เลิกสูบบุหรี่
เผยแพร่ :6 ก.ย. 57
เปิดดู :1,104
ดาวน์โหลด :105
รายละเอียด
เนื้อหา power point ประกอบด้วย ทำไมต้องช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ ก่อนจะช่วยต้องมีความรู้ความเข้าใจอะไรบ้าง บทบาทของครูมีอะไรบ้าง ขั้นตอน กระบวนการในการช่วยเหลือเป็นอย่างไร
ดาวน์โหลด