สื่อรณรงค์ : สร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่
power point การสร้างความตระหนักเพื่อการไม่สูบบุหรี่
ประเภทสื่อ :สร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่
เผยแพร่ :6 ก.ย. 57
เปิดดู :1,084
ดาวน์โหลด :173
รายละเอียด

เนื้อหา power point ประกอบด้วย แนวทางการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งในหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร

ดาวน์โหลด