สื่อรณรงค์ : สถิติ สถานการณ์ กฎหมาย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 เรื่องการกำหนดเขตปลอดบุหรี่
ประเภทสื่อ :สถิติ สถานการณ์ กฎหมาย
เผยแพร่ :17 ก.ย. 57
เปิดดู :2,004
ดาวน์โหลด :298
รายละเอียด
ประกาศฉบับนี้ได้กำหนดให้โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาต้องปลอดบุหรี่ทั้งหมด ไม่สามารถสูบบุหรี่หรือจัดห้องสูบบุหรี่ในโรงเรียนได้
ดาวน์โหลด