สื่อรณรงค์ : สำหรับผู้เริ่มต้น
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
ประเภทสื่อ :สำหรับผู้เริ่มต้น
เผยแพร่ :18 ก.ย. 57
เปิดดู :1,829
ดาวน์โหลด :656
รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ยพื้นฐาน ร่วมกับกรมควบคุมโรค และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อช่วยกันดำเนินมาตรการต่าง ๆ ให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด
ดาวน์โหลด