สื่อรณรงค์ : สำหรับผู้เริ่มต้น
โรงเรียนปลอดบุหรี่สำคัญอย่างไร
ประเภทสื่อ :สำหรับผู้เริ่มต้น
เผยแพร่ :18 ก.ย. 57
เปิดดู :1,109
ดาวน์โหลด :495
รายละเอียด
- สถานการณ์การสูบบุหรี่ระดับโลก
​- การเสพติดบุหรี่ในเยาวชน
- ปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นติดบุหรี่
- การตลาดบริษัทบุหรี่
- ผลกระทบเมื่อนักเรียนติดบุหรี่
- ความสำคัญของโรงเรียนปลอดบุหรี่
- แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
ดาวน์โหลด