สื่อรณรงค์ : เลิกสูบบุหรี่
เครื่องมือในการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่
ประเภทสื่อ :เลิกสูบบุหรี่
เผยแพร่ :19 ก.ย. 57
เปิดดู :1,178
ดาวน์โหลด :214
รายละเอียด
- แบบบันทึกประวัติการสูบบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่
- แบบทดสอบเรื่องสารพิษในควันบุหรี่
- แบบทดสอบฟาเกอร์สตรอมวัดการติดนิโคติน
- แบบสำรวจสาเหตุการสูบบุหรี่
- แบบบันทึกการให้คำปรึกษารายบุคคล
- แบบบันทึกการให้คำปรึกษารายกลุ่ม
- ตารางการปรับพฤติกรรม
- แบบติดตามการให้คำปรึกษา
- แบบฟอร์ม Self Report
ดาวน์โหลด