สื่อรณรงค์ : สำหรับผู้เริ่มต้น
ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย ปี 2557
ประเภทสื่อ :สำหรับผู้เริ่มต้น
เผยแพร่ :2 ก.ค. 58
เปิดดู :3,201
ดาวน์โหลด :233
รายละเอียด

ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2557 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ดาวน์โหลด