สื่อรณรงค์ : บุหรี่ และผลจากการสูบบุหรี่
สูบบุหรี่แล้วได้อะไร
ประเภทสื่อ :บุหรี่ และผลจากการสูบบุหรี่
เผยแพร่ :12 พ.ค. 57
เปิดดู :2,123
ดาวน์โหลด :319
รายละเอียด

โปสเตอร์ "สูบบุหรี่แล้วได้อะไร" ออกแบบโดย นายสหรัฐ ชำนิศุภการ และนายอัครพงษ์ เพ็ชพล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดาวน์โหลด