บ้านไร้ควันบุหรี่ หนูมีส่วนร่วม โดยใช้จดหมายถึงพ่อ

https://drive.google.com/file/d/1Aef0d-o5QiI7tJ4vmxI5YL9Gl9SN7B3G/view?usp=sharing