สื่อรณรงค์ : เลิกสูบบุหรี่
คู่มือครูช่วยนักเรียนเลิกสูบบุหรี่
ประเภทสื่อ :เลิกสูบบุหรี่
เผยแพร่ :12 พ.ค. 57
เปิดดู :1,007
ดาวน์โหลด :105
รายละเอียด
หนังสือ คู่มือครูในการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ เป็นความพยายามที่จะรวบรวมองค์ความรู้ในการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ การสังเคราะห์เทคนิควิธีการให้คำปรึกษา จากผู้มีประสบการณืด้านการช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ และครูผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ และประสบการณ์ของครูที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนต่าง ๆ
ดาวน์โหลด