คู่มือครูช่วยนักเรียนเลิกสูบบุหรี่

หนังสือ คู่มือครูในการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ เป็นความพยายามที่จะรวบรวมองค์ความรู้ในการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ การสังเคราะห์เทคนิควิธีการให้คำปรึกษา จากผู้มีประสบการณืด้านการช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ และครูผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ และประสบการณ์ของครูที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนต่าง ๆ