สื่อรณรงค์ : บุหรี่ และผลจากการสูบบุหรี่
ข้อมูลบุหรี่และสุขภาพสำหรับสถานศึกษา
ประเภทสื่อ :บุหรี่ และผลจากการสูบบุหรี่
เผยแพร่ :12 พ.ค. 57
เปิดดู :1,011
ดาวน์โหลด :152
รายละเอียด

ภายในเล่ม ประกอบด้วย

1. บุหรี่กับสุขภาพ

2. บุหรี่กับบุคลิกภาพ

3. สารพิษในควันบุหรี่

4. ควันบุหรี่มือสอง

5. สาเหตุที่ทำให้เยาวชนสูบบุหรี่

6. ปัญหาบุหรี่กับเยาวชน

7. ใครมีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชน

8. การสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดอื่น

9. วัยรุ่น : ลูกค้าสำคัญของบริษัทบุหรี่

10. กลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่

11. มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน

12. บุหรี่กับเศรษฐกิจ

13. ประโยชน์จากการเลิกสูบบุหรี่

14. 10 เคล็ดลับในการเลิกสูบบุหรี่

15. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด