คณะทำงาน : ชลบุรี
 • ชื่อ :
  รอง ผอ.มนัส เวชนุวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและพัฒนาการศึกษา
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  งานพัฒนาวินัยนักศึกษาและงานกิจกรรม
  หน่วยงาน :
  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ
  ที่อยู่ :
  ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  รอง ผอ.อุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ
  ตำแหน่ง :
  รองผู้อำนวยการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  บริหารกิจการสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
  ที่อยู่ :
  111 หมู่ 7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูคันทรง ไตรมาส
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
  ที่อยู่ :
  639 หมู่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูสมคิด สีหะไตร
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  งานอนามัยโรงเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัดบุญญราศรี
  ที่อยู่ :
  34/13 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูทวีศักดิ์ สามารถกิจ
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  หน่วยงาน :
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
  ที่อยู่ :
  231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูเชลงศักดิ์ กิจวรรณ
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้าศูนย์ตรวจหาสารเสพติด
  หน่วยงาน :
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
  ที่อยู่ :
  231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูกฤติญา เซ่งฮะ
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
  ที่อยู่ :
  ถนนเจตน์จำนง ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูเจน กาบคำบา
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
  ที่อยู่ :
  38/29 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูกรุณา เหลืองสุวาลัย
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  อดีตครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัดราษฎรสโมสร
  ที่อยู่ :
  ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  อีเมล์ :