คณะทำงาน : ขอนแก่น

 • ชื่อ :
  ครูสายหยุด ขันขวา
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ฝ่ายมัธยม
  ที่อยู่ :
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูโกศล ราษฎร์เหนือ
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานแนะแนว
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนโนนหันวิทยายน
  ที่อยู่ :
  ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูกาญจนา จันทรโคตร
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
  ที่อยู่ :
  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูน่านฟ้า อินทะรังษี
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
  ที่อยู่ :
  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  อีเมล :