คณะทำงาน

 • ชื่อ :
  ครูวิชมัด งามจิตร
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบุญวัฒนา
  ที่อยู่ :
  159 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูอุษณี แสงสุข
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนนารีนุกูล
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ว่าที่ร้อยตรีเลาะ เทียมเมฆ
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  งานระเบียบวินัยและงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
  ที่อยู่ :
  หมู่ 41/6 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูนิษฐา อยู่คง
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
  ที่อยู่ :
  90 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางตะไนย์ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูทองหล่อ พรมสาส์น
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา, งานบุหรี่ในสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
  ที่อยู่ :
  2 ถนนสุขเกษม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูสายหยุด ขันขวา
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ฝ่ายมัธยม
  ที่อยู่ :
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูอุบลรัตน์ ภู่ประสพพร
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  อดีตครูชีววิทยา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
  ที่อยู่ :
  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูสุวิมล จันทร์เปรมปรุง
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  อดีตหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  ที่อยู่ :
  แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูสุรีพร พูลสวัสดิ์
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และหัวหน้างานโรงเรียนปลอดบุหรี่
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
  ที่อยู่ :
  ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูจุฬาภรณ์ พาชื่น
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
  ที่อยู่ :
  51 หมู่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูกาญจนา กัณฑษา
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและกิจกรรม
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนนครไทย
  ที่อยู่ :
  265 หมู่ 4 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูณรรฐพล ใจศรี
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 12 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูวาสนา สินธุเดช
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูโกศล ราษฎร์เหนือ
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานแนะแนว
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนโนนหันวิทยายน
  ที่อยู่ :
  ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูฤดีวรรณ มาดีกุล
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัดราชโอรส
  ที่อยู่ :
  4 ซอยเอกชัย 4 ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูวราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  อดีตหัวหน้างานแนะแนว
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
  ที่อยู่ :
  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูวิจิตฎ์ตรา บุญตา
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  แนะแนว
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  ที่อยู่ :
  51/4 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูอุบล พงษ์พัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูสุพิมพ์ ค้าขาย
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
  ที่อยู่ :
  ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูคันทรง ไตรมาส
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
  ที่อยู่ :
  639 หมู่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูกาญจนา จันทรโคตร
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
  ที่อยู่ :
  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูเพ็ญทิพย์ มามาก
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูพยาบาล
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)
  ที่อยู่ :
  279/1 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ซอย 56 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูอนงค์ พัวตระกูล
  ตำแหน่ง :
  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
  ที่อยู่ :
  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูพรพนา พ่วงเพชร
  ตำแหน่ง :
  ครูคศ.1
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  54/5 หมู่1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูสมหมาย กิตติภัทรชัย
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้าโรงเรียนปลอดบุหรี่ หัวหน้าสถานศึกษาสีขาว และหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 11 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูบัวใบ สมแสง
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
  ที่อยู่ :
  22 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูสมคิด สีหะไตร
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  งานอนามัยโรงเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัดบุญญราศรี
  ที่อยู่ :
  34/13 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูพัชร์สมา แก้วชนะชัย
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสาวกนกวรรณ ชมเชย
  ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่ประจำ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ประสานงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
  หน่วยงาน :
  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  ที่อยู่ :
  36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูวิลาวัลย์ เอื้อเฟื้อ
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 65 หมู่ 3 ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
  ที่อยู่ :
  186 หมู่ 6 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูทวีศักดิ์ สามารถกิจ
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  หน่วยงาน :
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
  ที่อยู่ :
  231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูน่านฟ้า อินทะรังษี
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
  ที่อยู่ :
  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูวารุณี ศโรภาส
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานแนะแนว
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
  ที่อยู่ :
  ซอย รัชมงคลประสาธน์ แขวง ปากคลองภาษีเจริญ เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10600
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสาวเบญจณี บินซัน
  ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่ประจำ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ประสานงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
  หน่วยงาน :
  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  ที่อยู่ :
  36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูภิรมย์จิต ฉิมโห้
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานทูบีนัมเบอร์วันและหัวหน้าระดับชั้น
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
  ที่อยู่ :
  ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ผอ.ประชุม นิ่มหนู
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  บริหารสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 2 บ้านดอนแก้ว ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูเชลงศักดิ์ กิจวรรณ
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้าศูนย์ตรวจหาสารเสพติด
  หน่วยงาน :
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
  ที่อยู่ :
  231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูเกรียงไกร รักษาวงศ์
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนน้ำพองศึกษา
  ที่อยู่ :
  ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูวันเพ็ญ พึ่งวารี
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัดอินทาราม
  ที่อยู่ :
  ถนน เทอดไท แขวง บางยี่เรือ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูชวลิต แก้ววงศ์
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานชุมนุมระดับมัธยม
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนพระหฤทัย
  ที่อยู่ :
  222 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูอนงลักษณ์ ศรีเวียงราช
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
  ที่อยู่ :
  ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูนงลักษณ์ ศรีศักดา
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานแนะแนว
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
  ที่อยู่ :
  แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม 10150
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูภรภัทร เกื้อฐิติพร
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
  ที่อยู่ :
  275 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูฌาณทัศน์ พรมสาส์น
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานสารเสพติดในโรงเรียน, หัวหน้าสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
  ที่อยู่ :
  154 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว องแม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูเจน กาบคำบา
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
  ที่อยู่ :
  38/29 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูพงษ์ศักดิ์ ใสแก้ว
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  เลขานุการคณะกรรมการโรงเรียนปลอดบุหรี่
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
  ที่อยู่ :
  234 หมู่ 12 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูวราวุฒิ สาริกบุตร
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่
  หน่วยงาน :
  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ
  ที่อยู่ :
  71 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูธันวา พุ่มบัว
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันยาเสพติดและอบายมุข
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
  ที่อยู่ :
  73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูจุฑานันท์ ก้อนแก้ว
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูแนะแนว, หัวหน้างานปกครองระเบียบวินัยและระบบดูแลช่วยเหลือ
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบ้านร่องน้ำ
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางนงนาฎ แช่มโกศล
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  หน่วยงาน :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
  ที่อยู่ :
  345 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูกันตภณ พุ่มบัณดิษฐ
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา, หัวหน้างานปกครอง
  หน่วยงาน :
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่
  ที่อยู่ :
  333 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการศึกษา
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  หน่วยงาน :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
  ที่อยู่ :
  505 ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ตำบลโคกกรวด อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
  อีเมล :