คณะทำงาน : อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ
 • ชื่อ :
  รอง ผอ.คำนวณ เทพสิทธา
  ตำแหน่ง :
  รองผู้อำนวยการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  บริหารกิจการสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
  ที่อยู่ :
  82 หมู่ 20 ถนนรอบเมือง ต.แสนสุข อวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูอุษณี แสงสุข
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนนารีนุกูล
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูอภัย ประชุมแดง
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
  ที่อยู่ :
  9/18 บ้านวนารมย์ หมู่ 23 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูจุฬาภรณ์ พาชื่น
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
  ที่อยู่ :
  51 หมู่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูวันเพ็ญ เจริญราษฎร์
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  งานมาตรการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม
  ที่อยู่ :
  87 หมู่4 ตำบลบุ่งหวาย อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูรณกรณ จันทร์สด
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
  ที่อยู่ :
  40 หมู่ 4 บ.หนองน้ำเที่ยง ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  นางสาวนิชรา บุญตะนัย
  ตำแหน่ง :
  ผู้จัดการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ผู้จัดการสถานี
  หน่วยงาน :
  สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 29/12-13 ถ.เทศบาล 7 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
  อีเมล์ :