อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

วันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต

7,565 24 มีนาคม 57

ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จ.เชียงราย-พะเยา

วันที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย - พะเยา

6,868 22 มีนาคม 57

อบรมนักเรียนแกนนำ จ.ขอนแก่น

18-19 มีนาคม 2557 จัดอบรมพัฒนาสักยภาพนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนและครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น

7,081 19 มีนาคม 57

อบรมครูสู่การเป็นวิทยากร (ภาคกลางและตะวันออก)

วันที่ 14-16 มีนาคม 2557 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูสู่การเป็นวิทยากรเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพฯ ชลบุรี และระยอง

7,033 16 มีนาคม 57

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.พิษณุโลก

จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน 74 คน ณ ห้องประชุมอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

6,920 13 มีนาคม 57

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว