อบรมขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดนครราชสีมา

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะทำงานเครือข่ายครูโคราชเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่สู่โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ http://goo.gl/EyCT2N