มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. จัดงาน Smoke-free school Innovation 2020 และก้าวต่อไปเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : พื้นที่ภาคเหนือ เพื่อมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยในพื้นที่ภาคเหนือนี้มีโรงเรียนที่ร่วมพัฒนานวัตกรรม ฯ ทั้งหมด 29 แห่ง และมี 11 แห่งได้รางวัลระดับดีเด่น เช่น นวัตกรรมเครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน จากโรงเรียนวังโป่งศึกษา จ.เพชรบูรณ์ นวัตกรรมสร้างบ้านปลอดบุหรี่ เสริมสร้างทักษะชีวิต (การปฏิเสธ/การแก้ปัญหา/สร้างภูมิคุ้มกัน) ด้วยกิจกรรม “Happy at Home” จากโรงเรียนบ้านในสอย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น