พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่นำร่อง : โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กทม. ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมคือ พระครูและครู 10 รูป/คน สามเณร 140 รูป มีการตอบปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ ความสำคัญและแนวทางการทำโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่ สามเณรระดมความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนและวัดตามศักยภาพ อีกทั้งให้แนวทางการเลิกบุหรี่ด้วยตนเองแก่สามเณรที่สูบบุหรี่ด้วย