เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะ

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะ โดยมีนายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมคือครูและนักเรียนจาก 17 โรงเรียน ใน 5 อำเภอนำร่อง (ครู 1 คน นักเรียน 2 คน/โรงเรียน) รวมจำนวน 51 คน โดยได้รับการเติมเต็มข้อมูลบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้ากับโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ชุดจัดการเรียนรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า และรับสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่หลายรายการ อีกทั้งนักเรียนยังได้รับการพัฒนาการสร้างสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย