อบรมนักเรียนแกนนำ จ.ขอนแก่น

วันที่ 18-19 มีนาคม 2557 จัดอบรมพัฒนาสักยภาพนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนและครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมอบรม จำนวน 10 โรงเรียน ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท

ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/1ioCym0