ตัวอย่างเอกสารประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่

ตัวอย่างเอกสารประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนศรีสุวิช จ.ชลบุรี