คลิปการทดลองสารพิษในควันบุหรี่ด้วยวิธีการปล่อยน้ำ

คลิปการทดลองสารพิษในควันบุหรี่ด้วยวิธีการปล่อยน้ำ 
ดาวน์โหลดคลิปขนาด 168MB ได้ที่ https://goo.gl/ahGHB2

(กรณีคลิกเปิดไม่ได้ ให้คลิกขวาแล้วเปิด หรือ copy ลิงค์ไปวางที่แถบ URL)