คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

หนังสือคู่มือการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ รวบรวมขั้นตอนวิธีการ และเคล็ด (ไม่) ลับสำหรับการดำเนินงาน พร้อมสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ควบคู่กันเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่  https://goo.gl/D2NW8N