ป้ายแสดงเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อจัดทำป้ายแสดงเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ในวัสดุต่าง ๆ ได้เอง เช่น ไวนิล บอร์ด ฯลฯ หรือสามารถขอรับสติ๊กเกอร์นี้ได้ฟรี ที่ www.smokefreezone.or.th