สื่อการสอนเกม Bingo No Smoking

Bingo No Smoking เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องบุหรี่ ประเภทบิงโก เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ประกอบด้วยเกมบิงโก 2 ชุดการเรียนรู้ ได้แก่ สารพิษและโรคภัยจากควันบุหรี่ และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

สามารถดาวโหลดไฟล์ได้จากลิ้ง ดังนี้

1. วิธีการเล่นและกติกา >>> http://bit.ly/3iGwrR5

2. ใบความรู้และถามตอบ >>> http://bit.ly/2RBG7QZ

3. กระดานบิงโก : สารพิษและโรคภัยจากควันบุหรี่ >>> https://bit.ly/2H621tH

4. กระดานบิงโก : คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ >>> https://bit.ly/3hxT3C8

5. ตัวเดิน >>> https://bit.ly/3mwGevF