กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย

Power point ชุด กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย

ใช้ประกอบการเรียนการสอนในกิจกรรม "กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย"

เป็นส่วนหนึ่งในชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า 

สามารถดาวโหลดไฟล์ ppt. ได้ที่ลิ้ง >>> shorturl.asia/8LdsH
 
หมายเหตุ
 
1. เมื่อเปิด ppt. ให้กดข้อความด้านล่าง เนื่องจากใน ppt. มีคลิปประกอบการสอนด้วย
 
 

 

2. ถ้าเปิดคลิปใน ppt. ไม่ได้ สามารถกดดูคลิปได้จากลิ้ง Youtube ด้านล่างนี้