ชุดจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง บุหรี่ไฟฟ้า

ชุดจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่อง บุหรี่ไฟฟ้า

ประกอบด้วย 6 บท ได้แก่

บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร อะไรอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงติดโควิด19 ทักษะการปฏิเสธบุหรี่ และกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย

ผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม

สามารถดาวโหลดไฟล์ได้ที่ลิ้ง >>> https://bit.ly/2ZJ2sDT