เพลงรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

01 – อยากใกล้เธอ
ขับร้องโดย รมิดา ประภาสโนบล บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

02 – รวมใจต้านภัยบุหรี่
ขับร้องโดย ศ.นพ.ปิติ พลังวชิรา, ธัญชนิต ศรีสมเพ็ชร, ปวริศา เชิงรู้

03 – เปิดใจ
ขับร้องโดย หนุ่ม ชมพูน้ำเงิน, มานา คุณธาราภรณ์

04 – เล็กน้อย…มหาศาล
ขับร้องโดย อัสลัม เจ๊ะอีซอ

05 – ร่วมใจทำดีในปีมงคล
ขับร้องโดย สดใส รุ่งโพธิ์ทอง

06 – จากคนข้างเคียง
ขับร้องโดย เดวิด อินธี (บริษัท รถไปดนตรี จำกัด)

07 – ก่อนจะสาย
ขับร้องโดย ด.ญ.ณัฐดาว เฉลิมนนท์

08 – เลิกสูบบุหรี่ในปีมงคล
ขับร้องโดย ภานุเดช ยันตะพันธ์

09 – เลิกเดี๋ยวนี้…บุหรี่ร้าย
ขับร้องโดย ชัยชนะ บุญนะโชติ (ศิลปินแห่งชาติ)

10 – อยากใกล้เธอ
ขับร้องโดย ธัญชนิต ศรีสมเพ็ชร, ปวริศา เชิงรู้