ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.นครรราชสีมา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและเตรียมความพร้อมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

6,480 15 กุมภาพันธ์ 58

ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.ขอนแก่น

วันที่ 20 มกราคม 2558 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและเตรียมความพร้อมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

6,453 20 มกราคม 58

ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงราย

วันที่ 9 มกราคม 2558 เครือข่ายครู ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

6,353 9 มกราคม 58

อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เครือข่ายครูฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมเคปาร์ค อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

5,145 18 ธันวาคม 57

ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.สงขลา

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

4,942 9 ธันวาคม 57

ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.พิษณุโลก

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

4,611 1 ธันวาคม 57

ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.ชลบุรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 จัดประชุมติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

5,273 25 พฤศจิกายน 57

ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5,169 23 พฤศจิกายน 57

ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.เชียงใหม่

วันที่ 14 พ.ย.2557 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

5,244 14 พฤศจิกายน 57

อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงราย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงราย จัดอบรมพัฒนาสักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

5,307 22 พฤศจิกายน 57

อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.ระยอง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดระยอง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

5,309 8 พฤศจิกายน 57

อบรมขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะทำงานเครือข่ายครูโคราชเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่สู่โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

5,380 7 ตุลาคม 57

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว