ทักษะการปฏิเสธการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

Power point ชุด ทักษะการปฏิเสธการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

ใช้ประกอบการเรียนการสอนในกิจกรรม "ทักษะการปฏิเสธการใช้บุหรี่ไฟฟ้า"

เป็นส่วนหนึ่งในชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า 

สามารถดาวโหลดไฟล์ ppt. ได้ที่ลิ้ง >>> https://bit.ly/3mij8uH
 
หมายเหตุ
 
1. เมื่อเปิด ppt. ให้กดข้อความด้านล่าง เนื่องจากใน ppt. มีคลิปประกอบการสอนด้วย
 
 

 

2. ถ้าเปิดคลิปใน ppt. ไม่ได้ สามารถกดดูคลิปได้จากลิ้ง Youtube ด้านล่าง