คณะทำงาน

  • ชื่อ :
    ครูวิชมัด งามจิตร
    ตำแหน่ง :
    ครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนบุญวัฒนา
    ที่อยู่ :
    159 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูอุษณี แสงสุข
    ตำแหน่ง :
    ครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนนารีนุกูล
    ที่อยู่ :
    เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ว่าที่ร้อยตรีเลาะ เทียมเมฆ
    ตำแหน่ง :
    ครูชำนาญการพิเศษ
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    งานระเบียบวินัยและงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
    ที่อยู่ :
    หมู่ 41/6 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูนิษฐา อยู่คง
    ตำแหน่ง :
    ครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
    ที่อยู่ :
    90 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางตะไนย์ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูสุพิมพ์ ค้าขาย
    ตำแหน่ง :
    ครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
    ที่อยู่ :
    ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูคันทรง ไตรมาส
    ตำแหน่ง :
    ครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
    ที่อยู่ :
    639 หมู่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูสายหยุด ขันขวา
    ตำแหน่ง :
    ข้าราชการครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ฝ่ายมัธยม
    ที่อยู่ :
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูสุวิมล จันทร์เปรมปรุง
    ตำแหน่ง :
    ข้าราชการบำนาญ
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    อดีตหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
    ที่อยู่ :
    แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูสุรีพร พูลสวัสดิ์
    ตำแหน่ง :
    ครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    หัวหน้างานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และหัวหน้างานโรงเรียนปลอดบุหรี่
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
    ที่อยู่ :
    ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูชวลิต แก้ววงศ์
    ตำแหน่ง :
    ครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    หัวหน้างานชุมนุมระดับมัธยม
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนพระหฤทัย
    ที่อยู่ :
    222 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูกาญจนา กัณฑษา
    ตำแหน่ง :
    ครูชำนาญการพิเศษ
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและกิจกรรม
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนนครไทย
    ที่อยู่ :
    265 หมู่ 4 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูณรรฐพล ใจศรี
    ตำแหน่ง :
    ครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
    ที่อยู่ :
    หมู่ที่ 12 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูเชลงศักดิ์ กิจวรรณ
    ตำแหน่ง :
    ครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    หัวหน้าศูนย์ตรวจหาสารเสพติด
    หน่วยงาน :
    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
    ที่อยู่ :
    231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูโกศล ราษฎร์เหนือ
    ตำแหน่ง :
    ข้าราชการครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    หัวหน้างานแนะแนว
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนโนนหันวิทยายน
    ที่อยู่ :
    ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูฤดีวรรณ มาดีกุล
    ตำแหน่ง :
    ข้าราชการครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนวัดราชโอรส
    ที่อยู่ :
    4 ซอยเอกชัย 4 ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูวราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล
    ตำแหน่ง :
    ข้าราชการบำนาญ
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    อดีตหัวหน้างานแนะแนว
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
    ที่อยู่ :
    แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูวิจิตฎ์ตรา บุญตา
    ตำแหน่ง :
    ครูชำนาญการพิเศษ
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    แนะแนว
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
    ที่อยู่ :
    51/4 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูสมหมาย กิตติภัทรชัย
    ตำแหน่ง :
    ครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    หัวหน้าโรงเรียนปลอดบุหรี่ หัวหน้าสถานศึกษาสีขาว และหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
    ที่อยู่ :
    หมู่ที่ 11 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูอุบล พงษ์พัฒน์
    ตำแหน่ง :
    ครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    ครูผู้สอน
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
    ที่อยู่ :
    หมู่ที่ 3 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูธันวา พุ่มบัว
    ตำแหน่ง :
    ครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    หัวหน้างานป้องกันยาเสพติดและอบายมุข
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
    ที่อยู่ :
    73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูเจน กาบคำบา
    ตำแหน่ง :
    ครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    ครูผู้สอน
    หน่วยงาน :
    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
    ที่อยู่ :
    38/29 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูกาญจนา จันทรโคตร
    ตำแหน่ง :
    ข้าราชการครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    ครูผู้สอน
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
    ที่อยู่ :
    ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูอนงค์ พัวตระกูล
    ตำแหน่ง :
    ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
    ที่อยู่ :
    แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูพรพนา พ่วงเพชร
    ตำแหน่ง :
    ครูคศ.1
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
    ที่อยู่ :
    54/5 หมู่1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูวิลาวัลย์ เอื้อเฟื้อ
    ตำแหน่ง :
    ครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
    ที่อยู่ :
    เลขที่ 65 หมู่ 3 ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูน่านฟ้า อินทะรังษี
    ตำแหน่ง :
    ข้าราชการครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    ครูผู้สอน
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
    ที่อยู่ :
    ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    นางสาวกนกวรรณ ชมเชย
    ตำแหน่ง :
    เจ้าหน้าที่ประจำ
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    ประสานงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
    หน่วยงาน :
    มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
    ที่อยู่ :
    36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    นางสาวเบญจณี บินซัน
    ตำแหน่ง :
    เจ้าหน้าที่ประจำ
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    ประสานงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
    หน่วยงาน :
    มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
    ที่อยู่ :
    36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูวันเพ็ญ พึ่งวารี
    ตำแหน่ง :
    ข้าราชการครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนวัดอินทาราม
    ที่อยู่ :
    ถนน เทอดไท แขวง บางยี่เรือ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    นางนงนาฎ แช่มโกศล
    ตำแหน่ง :
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    หน่วยงาน :
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
    ที่อยู่ :
    345 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    ครูนงลักษณ์ ศรีศักดา
    ตำแหน่ง :
    ข้าราชการครู
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    หัวหน้างานแนะแนว
    หน่วยงาน :
    โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
    ที่อยู่ :
    แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม 10150
    อีเมล :
  • ชื่อ :
    นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์
    ตำแหน่ง :
    นักวิชาการศึกษา
    ตำแหน่งหน้าที่ :
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    หน่วยงาน :
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
    ที่อยู่ :
    505 ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ตำบลโคกกรวด อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
    อีเมล :